Hvorfor skrives der så meget om Loven om Tiltrækning?

De seneste år er der udkommet adskillige bøger, film og artikler om tankens kraft og Loven om Tiltrækning.
Hvorfor nu denne store interesse omkring tankens kraft?


Mit eget bud på en forklaring er den at flere mennesker oplever tankernes indflydelse i den fysiske tilværelse og ser det mønster i livet der kaldes Loven om Tiltrækning. Det enkelte menneskes bevidsthed udvides i takt med menneskehedens generelle udvikling og bevidstheden har nu nået et stadie hvor livets (rette) sammenhæng fremtræder tydeligere for hver enkelt. Det indbyrdes samspil mellem alt levende og det umiddelbart usynlige og unikke mønster hvert enkelt menneskes liv formes efter, opfattes mere klart og nærværende i et stigende antal menneskers bevidsthed disse år. Interessen og skriverierne omkring tankens skabende kraft er derfor mere relevant end nogensinde før.

Menneskets bevidsthed vokser
Når vi betragter menneskehedens udvikling i grove træk og fra et overordnet synspunkt bevæger vi os fra overlevelse til bekvemmelighed ud fra fysiske værdier.
Vores bevidsthed fokuserede udelukkende på fysisk overlevelse i menneskehedens spæde barndom og først efter mange tusinde år blev vi kollektivt bevidst om følelsesspektret og ikke mindst det faktum at følelser findes i alle mennesker uanset køn og race og igen skulle der gå flere tusinde år før vi blev bevidste om sammenhængen mellem psyke og krop.
Først op i vore dage er vi blevet bevidste om det hensigtsmæssige i at opbygge samfund der anerkender det hele menneske: krop, sind, og sjæl.
Vi er også begyndt at sammenkoble vores fysiske verden til en ikke-fysisk verden. Det gælder både indenfor udviklingen af fysisk elektronik og kommunikation, men også indenfor lægevidenskabens placebo forsøg er grænserne mellem den fysiske verden og en verden bestående af, for øjet, usynlige energier, udvisket mere og mere i takt med vores bevidsthed er styrket. I kvantefysikken taler man i dag om parallelverdener til den fysiske verden og på endnu flere af videnskabens områder åbners dørene til verdener vi for få år siden ikke kunne registrere.
Mennesket udvikling foregår ikke i konstant tempo. De sidste 100 år er vores bevidsthed udvidet mere end hvad den gjorde de første 20.000 år af menneskehedens mangfoldige historie.
Lur mig om ikke tankens skabende kraft og Loven om Tiltrækning er alment anerkendt og accepteret indenfor de næste 25 år.
Vi er blevet bevidste om mange af universets love og naturens kræfter og formår at kontrollere og samarbejde med de fysiske kræfter omkring os til gavn for menneskeheden og den enkeltes hverdag. Som jeg ser det, står vi nu ved tærsklen til at være bevidste om tankens kraft og indsigtsfulde nok til at samarbejde med den. Måske vi står og kigger på den kraft der satte hele udviklingen i gang og som konstant kommer til udtryk overalt hvor der er mennesker. Måske vi nu er bevidste om kilden bag det vi kalder udvikling og en af livets ringe kan sluttes i erkendelsen af tankens skabende kraft.
Med den viden vi har om tankens kraft og gennem et bevidst samarbejde med Loven om Tiltrækning vil vi kunne løse de udfordringer mennesket og samfundene står overfor i denne tid.

Når vi som mennesker oplever et overskud i vores liv og føler tilfredshed, så er det at den pæne, venlige og hjælpsomme del vågner i os. Vi bliver tolerante og forstående. Med tilfredshed og overskud er vi næstekærlige og vil det gode for helheden. I oplevelsen af tilfredshed og overskud lever vi i fred med vore omgivelser. Den del er i alle mennesker og ud fra en dyb overbevisning tror jeg det er den del af mennesket vi higer efter at udtrykke og identificere os med.

Populære indlæg fra denne blog

Hvad er Loven om Tiltrækning

Bøger om Tankens kraft og Loven om Tiltrækning

Tænk over tankens kraft