10 vigtige råd til Loven om Tiltrækning

Når du vil samarbejde med Loven om Tiltrækning er der flere faktorer du skal tage højde for (læs mere her) , for at få de ønskede resultater. Det kan virke lidt uoverskueligt og meget teknisk når man læser forskellige bøger om hvordan man skal tiltrække det man ønsker. Her er samlet 10 vigtige råd til hvordan du får Loven om Tiltrækning til at give dig det du ønsker.
Vær nøjagtig og konkret
Vid nøjsgtigt hvad det er du ønsker dig. Vær konkret. Fokuser på den genstand du vil tiltrække, ikke på pengene du vil købe den for. Beslut dig for at modtage genstanden indenfor en bestemt tidsperiode. Vær præcis og klar i dit ønske.

Vær beslutsom
Når et ønske skal manifestere sig i din fysiske verden, er det vigtigt at du er beslutsom omkring det. En stålfast beslutning om at du vil eje den pågældende genstand. Det er ikke nok at håbe og planlægge. Beslutningen skal mærkes dybt i dit indre og skal ikke kunne fraviges. Tænk på en beslutning du har taget i dit liv som var ekstrem vigtig. Sådan skal det føles.

Sæt handling bag ønsket
Mange beskrivelser og vejledninger i brugen af Loven om Tiltrækning, uddyber ikke vigtigheden af at sætte handling bag ønske og beslutning. Du skal handle som havde du allerede modtaget det du ønsker dig. Du skal udføre handlinger der bekræfter at du har fået den pågældende genstand, før du får den. Jo større overbevisning du udfører handlinger med, jo hurtigere modtager du det du ønsker.

Optimisme og godt humør
Med godt humør og venlighed kommer man langt. Det gælder også når du samarbejder med Loven om Tiltrækning. Optimisme, glæde, venlighed, åbenhed og generøsitet er noget der sætter fart på processen med at levere det du ønsker dig.

Mediter
Meditation er godt for kroppen og for sindet.Begge sider af menneskelivet skal være i balance for at få fuld kontrol over Loven om Tiltrækning. Meditation giver indre fred og kan suppleres med skabende meditation og visualisering.
Vigtigt at kunne visualisere sit ønske.

Fællesskab giver styrke
Når flere mennesker ønsker det samme i fællesskab, det kan være familie, parforhold eller på en arbejdsplads, så vil ønsket komme hurtigere og langt kraftigere til udtryk når det manifesteres. Man kan sige at de samlede energier på ønsket får endnu mere kraft når flere fokuserer positivt på det.

Vær taknemlig
Det er meget vigtigt i forhold til Loven om Tiltrækning, at være taknemlig og føle taknemlighed. Husk at sige for hvad du allerede har og hvad du vil modtage inden længe. Mærk en taknemlighed for livet og sig også tak for de "små" ting.

Erstat tvivl med tillid 
Tvivlen er vores største modstander i denne proces. Vi må tvivlen til livs. Når tvivlen er væk vil den indre kamp ophøre, og fred i sindet vil opstå.. Et fredfyldt sind kan samarbejde med de energier der levere det du ønsker. Tilliden vil opstå når vi danner vores viden ud fra erfaringer og ikke høster erfaringer ud fra vores viden.

Accepter og få sindsro
Accepter at du modtager det du ønsker dig. Accepter at du måske ikke forstår hvorfor det virker. Accepter at du får noget gratis. Accepter at Loven om Tiltrækning virker. Når først du har accepteret og lader tingene ske, så indfinder der sig en sindsro og energierne kan arbejde uhindret og uforstyrret.

Arbejd med dig selv
Loven om Tiltrækning er mulig at samarbejde med via vores sind og tanker. Det er vigtigt at du kender dig selv, på godt og ondt, og ved hvilke værdinormer du har, samt styrker og svagheder. Selvudvikling og selvindsigt er vigtige redskaber til at opnå succes med Loven om Tiltrækning.

De 10 bedste råd til Loven om Tiltrækning er inspireret af bogen "Koden der vil ændre dit liv af P Santiago

Populære indlæg fra denne blog

Hvad er Loven om Tiltrækning

Bøger om Tankens kraft og Loven om Tiltrækning

Tænk over tankens kraft